Serveis

Serveis de Terundar

Electricitat

Els serveis d’electricitat de Terundar ofereixen solucions completes per a les teves necessitats domèstiques i industrials. Des de la instal·lació de quadres elèctrics fins a cablejat estructural, telefonia, grups electrògens, SAIS, parallamps i alarmes, podem cobrir tots els teus requeriments amb professionalitat i eficiència.

Fontaneria

Des de la instal·lació de xarxes d’aigua freda i calenta sanitària fins a desguassos, sistemes de reg i grups de pressió d’aigua. També oferim tractaments d’aigua com cloració, descalcificació i osmosis inversa, així com solucions per a aigües brutes i dipòsits antibacterians. Confia en els nostres experts per a un servei professional i de qualitat en el camp de la fontaneria.

Climatització

Els serveis de climatització de Terundar t’ofereixen solucions adaptades a les teves necessitats de calefacció, climatització i ventilació. Des de calefacció amb terres radiants, radiados, aeroterms, bombes de calor per a ús doméstic i comercial, refrigeració fins a extraccions i ventilacions, disposem de les opcions adequades per mantenir un ambient confortable en tot moment.

Manteniment

Ens encarreguem de les revisions i el manteniment de diverses àrees, com el gas, les calderes de gas-oil, les bombes i els elements terminals de les instal·lacions de calefacció. També ens ocupem del manteniment dels dipòsits, les plantes refredadores, els equips partits de les instal·lacions de climatització i molt més.

Producció d'Acs

Solucions eficients per a la producció d’aigua calenta sanitària (ACS). Amb instal·lacions de plaques solars i una xarxa de distribució ben dissenyada, proveïm de ACS a serveis comunitaris com escoles, pavellons, hotels i altres. Amb una àmplia experiència en muntatges d’intercanviadors de plaques i interacumuladors, garantim una producció d’ACS fiable i eficient.

Domòtica

Terundar ofereix solucions de domòtica amb els millors sistemes del mercat. Treballem amb tecnologies com KNX, Lutron i Airzone per a proporcionar un control avançat i integrat dels sistemes domèstics. Amb la nostra experiència en domòtica, tindràs el control total de la teva llar o oficina, garantint comoditat, eficiència energètica i seguretat.

Geometria

Sistemes de geotèrmia amb diferents opcions d’instal·lació. Treballem amb pous, captació horitzontal i captació freàtica per a proporcionar solucions sostenibles de climatització. Amb la geotèrmia, aprofitem l’energia del subsòl per a obtenir calefacció, refrigeració i aigua calenta sanitària de manera eficient i respectuosa amb el medi ambient.

Extinció d'incendis

Som especialistes en la instal·lació de xarxes de protecció contra incendis, incloent-hi bies, canonades, grups de pressió i dipòsits. A més, proporcionem solucions avançades de detecció d’incendis amb la instal·lació de centraletes i detectors tèrmics o de fums. La teva seguretat és la nostra prioritat, i treballem per garantir la protecció i la detecció precoç d’incendis en els teus espais.

Fotovoltaica

Solucions de autoconsum i acumulació per bateries, permetent-te generar i emmagatzemar la teva pròpia energia solar. Amb les nostres instal·lacions fotovoltaiques, podràs reduir la teva dependència de la xarxa elèctrica i estalviar en la teva factura energètica. Apostem per la energia renovable i et proporcionem solucions personalitzades per a aprofitar al màxim el poder del sol.

Preguntes freqüents

Terundar ofereix una àmplia gamma de serveis d’instal·lacions elèctriques, tant per a clients domèstics com industrials. Aquest inclou quadres elèctrics, maniobra i potència, autòmats, programes, cablejat estructural per a línies informàtiques, racs, telefonia, grups electrògens, SAIs, parallamps, alarmes (robatori, centrals d’accés, circuits tancant T.V.), i megafonia.

 

A Terundar, realitzem muntatges de fontaneria utilitzant diversos materials, adaptant-nos a les necessitats específiques dels clients. Podem treballar amb instal·lacions de xarxes d’aigua freda, instal·lacions d’aigua calenta sanitària, desguassos i sanejament en general, instal·lacions de reg, instal·lacions de grup de pressió d’aigua, tractaments d’aigua com cloració, descalcificació i osmosi inversa, aigües brutes, i dipòsits antibacterians.

 

Terundar ofereix una àmplia gamma de sistemes de climatització per adaptar-se a les necessitats i preferències dels clients. Aquests inclouen instal·lacions de calefacció utilitzant calderes de gas o gasoil, radiadors, aeroterms, terres radiants, climatitzadors i fan-coils. També oferim instal·lacions de climatització mitjançant plantes refredadores i unitats terminals fan-coils o climatitzadors, així com refrigeracions per a processos industrials i deshumectació de piscines.

A Terundar, podem instal·lar sistemes per a la producció d’ACS en serveis comunitaris, com escoles, pavellons i hotels. Disposem de xarxes de distribució fins al punt final de servei i podem implementar plaques solars per a la producció d’ACS. També podem realitzar qualsevol tipus de muntatge, com bescanviadors de plaques i interacumuladors, per assegurar l’eficiència i el subministrament adequat d’Aigua Calenta Sanitària.

Terundar ofereix diferents sistemes de domòtica per a la teva comoditat i control intel·ligent dels sistemes de la teva llar o l’entorn empresarial. Disposem de sistemes com KNX, Lutron i Airzone, que permeten la integració i el control automatitzat de l’electrònica, l’enllumenat, la climatització,

L’instal·lació d’un sistema de geotermia amb pous implica diversos passos. Primerament, s’ha de realitzar un estudi geotèrmic per determinar la viabilitat del terreny i la millor opció de captació de calor. Després, s’excaven els pous verticals a una profunditat adequada per aprofitar la temperatura constant del subsòl. S’instal·len tuberies amb un fluid geotèrmic que circula a través dels pous, absorbint l’energia tèrmica del subsòl. Aquest fluid passa per un intercanviador de calor, que transmet l’energia a un sistema de calefacció o refrigeració. Finalment, s’instal·len els sistemes de distribució d’aire o radiadors per aconseguir el confort desitjat.

Les instal·lacions fotovoltaiques amb acumulació per bateries proporcionen diversos avantatges significatius. En primer lloc, permeten l’autoconsum d’energia generada a partir del sol, reduint la dependència de la xarxa elèctrica convencional i disminuint els costos energètics. Les bateries emmagatzemen l’energia sobrant durant el dia per utilitzar-la durant la nit o en moments de poca radiació solar. Això proporciona autonomia energètica i estabilitat, especialment en zones amb interrupcions freqüents en el subministrament elèctric. A més, l’ús de fonts d’energia renovable com la solar ajuda a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i contribueix a la sostenibilitat mediambiental.

L’instal·lació d’un sistema d’extinció d’incendis amb xarxes de canonades implica diversos passos essencials. Primerament, s’ha de realitzar un estudi de l’edifici o l’espai per identificar les àrees de risc i determinar els punts d’instal·lació de les canonades. A continuació, s’instal·len les canonades de material resistents al foc, connectades a un sistema de grups de pressió i dipòsits d’aigua. Aquests dipòsits subministren aigua sota pressió a les canonades, preparades per abastir els rocs d’extinció d’incendis en cas de detectar foc. L’extinció d’incendis amb xarxes de canonades proporciona una protecció eficaç en grans espais i edificis, assegurant una resposta ràpida i efectiva davant d’una emergència.