català / español

La geotèrmia

El principi bàsic és la captació de la calor que hi ha dintre la Terra i que es regenera constantment per els efectes del sol, la pluja i el vent. Suposa una font inesgotable d’energia, eliminant el consum de combustibles fòssils i un estalvi de fins el 75% de les despeses que repercuteixen per a la climatització de la seva vivenda. Representa una alternativa neta, ecològica i competitiva. Capaç de subministrar calefacció, refrigeració i aigua calenta.

S’aprofita l’energia solar acumulada a la terra, mitjançant una bomba geotèrmica i uns colectors enterrats els quals extreuen la calor acumulada al subsòl, podrem, mitjançant un fluid anticongelant crear un efecte termodinàmic per l’intercanvi d’aquesta energia.

Ecològic

En tant sols cent anys l’home ha multiplicat el seu consum energètic 16 vegades. Al mateix temps la contaminació de l’aire s’ha multiplicat per 5. L’excés de CO2 i els gasos que es generen per l’ús de combustibles fòssils, contribuïexin a l’efecte hivernacle. El resultat és que la temperatura mitjana de la terra augmenti. Els experts preveuen que un nivell del mar creixent i un clima més càlid, provocaran inundacions, huracans i altres desastres naturals. És per això que l’ús creixent d’energies renovables contribuirà a preservar el medi ambient.

Econòmic

El sol aporta a la terra quantitats enormes d’energia. Aquesta energi es troba en l’aire i la terra. Una bomba de calor geotèrmica aprofita aquesta calor d’una forma tan eficaç que els costos de climatització d’una vivenda es redueixen substancialment. En alguns casos en més del 75%. L’estalvi, tan econòmic com energètic, fan que la inversió realitzada es recuperi en poc temps.

Confortable

L’energia geotèrmica és neta, còmoda i senzilla. Les bombes geotèrmiques no requereixen cures especials: no utilitzen combustible, pel que no generen CO2. L’ús diari és senzill ja que no exigeix pràcticament cap atenció. Una bomba geotèrmica ocupa poc espai, en general menys de mig metre quadrat de superfície, sense necessitat de xemeneia ni de ventilació especial. Les bombes es poden controlar a distància via internet, el que permet la seva programació.Terundar
C/ Sant Medir, 51
17007 Girona
Tel. 972 224 610 · Fax 972 223 667

Nota legal
iglésiesassociats