català / español

La nova guia de l’OEC detalla com podem fer el canvi cap al consum verd d’electricitat

07/09/2012

L’Observatori de l’Energia a Catalunya (OEC), nascut el maig de 2011, tot just ha enllestit un document fonamental perquè deixem de ser consumidors d’energies fòssils, la breu guia d’orientació “Què és l’electricitat verda i com consumir-ne“, amb la intenció d’informar la població de com orientar el seu consum elèctric cap a les fonts renovables, reduint així l’impacte que la generació d’electricitat provoca en les persones i en el medi natural en el qual vivim.

Per als membres de l’OEC, prendre aquesta senzilla decisió té molts avantatges de tipus social i ambiental, com per exemple fer possible que el que es paga per la factura elèctrica afavoreixi el desenvolupament de les fonts renovables i autòctones en lloc de fer més grossos els beneficis obtinguts de cremar combustibles fòssils importats.

És tan senzill com canviar a una companyia comercialitzadora que certifiqui que l’origen de l’electricitat que comercialitza és ‘verd’, provinent de fonts renovables. Aquest simple tràmit administratiu ens faria avançar en l’objectiu que tot el subministrament energètic de la societat procedeixi d’energies renovables de mínim impacte ambiental.

Està demostrat que les decisions personals són tan importants com la voluntat dels col·lectius i associacions, diuen des de l’OEC. “Sense decisions personals, les demandes de canvis col·lectius no es faran realitat, i la diagnosi de tot el que avui sabem que està malament en el medi ambient no passarà d’una documentació ben fonamentada, sense traducció en els canvis necessaris. Esperem i desitgem que la lectura d’aquest breu text t’ajudi a prendre una decisió que considerem tan beneficiosa per a tu, com per a centenars de milers de persones a les que no coneixes”.

Aquest és el segon document que elabora l’OEC, després que l’octubre de 2011 publiqués la imprescindible guia La radioactivitat i la salut, amb l’objectiu que qualsevol persona preocupada pels efectes de la radioactivitat en conegui els conceptes bàsics per fer-se una idea del que significa la terminologia que s’empra habitualment i, també, perquè pugui tenir elements per fer front a les maniobres de desinformació que es continuen produint des dels lobbies nuclears i els mitjans i institucions que els donen cobertura.

L’Observatori de l’Energia a Catalunya

L’Observatori de l’Energia a Catalunya, nascut el maig de 2011, es basa en un grup de persones que comparteixen la preocupació sobre el model energètic del nostre país, tant des de el punt de vista mediambiental com des del punt de vista socioeconòmic.

Provinents de diferents àmbits socials, del moviment ecologista i social, de la comunicació, del món professional, universitari i de l’ensenyament, formen un equip amb coneixements sobre els diferents aspectes relacionats amb l’energia.

Estan preocupades per la conjunció de diverses problemàtiques: el canvi climàtic, els recursos energètics existents, la dependència externa, i els impactes ambientals del sistema energètic a Catalunya.

Els objectius fonamental de l’OEC són:

  • Construir un discurs rigorós en l’àmbit energètic.
  • Ser un punt de trobada on posar en comú informacions, realitzar investigació, aprofundiment i difusió de la problemàtica energètica (a les quals es vincularan lliurement les persones que en són membres i ho considerin), i on plantejar actuacions a la nostra societat civil.
  • Fer trobades periòdiques, amb la finalitat de crear una dinàmica de participació àgil, i actuarà com altaveu de les iniciatives desenvolupades pels seus membres i treballades a les trobades.
  • Realitzar propostes d’actuació en la línia expressada en aquesta Declaració a la societat civil organitzada en associacions de tot tipus, i avaluarà el seu resultat i el seu ressò.
  • Ser independent econòmicament, políticament i organitzativament.


Terundar
C/ Sant Medir, 51
17007 Girona
Tel. 972 224 610 · Fax 972 223 667

Nota legal
iglésiesassociats