català / español

Fighter 2025

09/10/2012

La capacitat de la bomba de calor per transferir energia tèrmica des d’una temperatura baixa a un nivell alt.Terundar
C/ Sant Medir, 51
17007 Girona
Tel. 972 224 610 · Fax 972 223 667

Nota legal
iglésiesassociats